Mark C. Ellıott

Position: Harvard University Rektör Yardımcısı, Tarih

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Mark C. Elliott, Harvard’ın Tarih ve Doğu Asya Dilleri Doktora Komitesi Başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca, Çin ve İç Asya Tarihi Profesörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Çok sayıda yayın kurulunda görev yapan Prof. Dr. Elliott, üç yıl boyunca Fairbank Çin Çalışmaları Merkezi’nin direktörlüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Elliott, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini Yale Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Doktora derecesini Kaliforniya Üniversitesi’nden almıştır. Harvard’a gelmeden önce Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara ve Michigan Üniversitesi’nde ders vermiştir.

Yazarlık, editörlük ve yardımcı yazarlık da yapan Prof. Dr. Mark Elliott’ın 10’dan fazla eseri, 20+ yayında yer edinmiştir. Eserleri İngilizce, Çince ve Korece olmak üzere 3 farklı dil seçeneğine sahiptir. Ayrıca 600’den fazla kütüphanenin raflarında ilgisini çekenlere kaynak olmaktadır.

Çin ve İç Asya arasındaki ilişkilerin tarihine duyulan birincil ilgiye ek olarak, Prof. Dr. Elliott’ın araştırması daha geniş imparatorluk, etnik köken, çeviri ve sınır sorularını kavrar. Tarih, tarihçilik ve tarihî yöntemlerin yanı sıra Mançu çalışmaları, edebi Mançu ve klasik Moğolca konuları üzerine dersler vermektedir.

Elliott, Çin tarihinin son dört yüzyılında, özellikle Qing döneminde (1636-1911) bir otoritedir. Araştırmaları, etnik köken ve imparatorluk meselelerine özellikle dikkat ederek, Çin ile göçebe sınırı arasındaki ilişkilerin tarihini kapsamaktadır.

İlk kitabı Mançu Yolu: Geç İmparatorluk Çin’deki Sekiz Afiş ve Etnik Kimlik; Çin’in son emperyalist devletine karşı Asya iç geleneklerinin baskısını vurgulayan bir yaklaşımın -Yeni Çing Tarihi- öncü bir çalışmasıdır. Ayrıca İmparator Qianlong: Cennetin Oğlu, Dünya Adamı’nın da yazarıdır ve yirmi beşin üzerinde bilimsel makale yayınlamıştır.

Asya Çalışmaları Birliği
Amerikan Tarihi Derneği

Qing Çalışmaları Derneği

Mançu Çalışmaları Grubu organizasyonlarında üyedir, birlikte çalışmalar yürütmektedir.

İmparator Qianlong: Cennetin Oğlu, Dünya Adamı
Yeni Qing İmparatorluk Tarihi: Qing Chengde’de İç Asya İmparatorluğu’nun Oluşumu
Mançu Yolu: Geç İmparatorluk Çin’indeki Sekiz Afiş ve Etnik Kimlik 
Sınırlı Kızıl Bayrak Arşivi: Qing Sekiz Afiş Araştırma Rehberi ve Toyo Bunko’daki Malzeme Kataloğu, yazdığı ve katkıda bulunduğu kitaplardır.