Prof. Dr. Yunus Çengel

Prof. Dr. Yunus Çengel

Prof. Dr. Yunus Çengel

1984’den beri ABD Nevada Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Profesör Yunus Çengel, Nisan 2010’da Yıldız Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır ve Temmuz 2010’dan beri Makine Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Genel ilgi ve araştırma alanları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve mühendislik eğitimidir. Son 4 yıldır Enerji Bakanlığı’na enerji verimliliği ve enerji teknolojileri konularında danışmanlık yapmaktadır ve Milli Eğitim Bakanlığı projelerine de danışman olarak katkı sağlamaktadır.

Profesör Çengel, Mc Graw-Hill tarafından yayınlanan ve dünyada yaygın olarak kullanılan ve Türkçe dâhil birçok dile çevrilen

– Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik,
– Termodinamik ve Isı Transferine Giriş,
– Isı ve Kütle Transferi: Temeller ve Uygulamalar,
– Isıl-Akışkan Bilimlerin Temelleri,
– Akışkanlar Mekaniği: Temeller ve Uygulamalar,
– Mühendisler ve Temel Bilimciler için Diferansiyel Denklemler

kitaplarının yazarıdır. Ayrıca Eğitim, Mühendislik Eğitimi, ABET 2000 kriterleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında çok sayıda konferanslar vermiş, raporlar hazırlamış ve makaleler yazmıştır.

Profesör Çengel, ABD Nevada Eyaleti’nde kayıtlı profesyonel mühendis olup, Amerikan Mühendislik Eğitimi Birliği tarafından verilen “Seçkin Yazar Ödülü”nü iki kez almıştır.