Prof. Dr. Talip Alp

Prof. Dr. Talip Alp

Prof. Dr. Talip Alp

1942 yılında doğan Talip Alp, The Pitman College of English (Londra) lisan okulundaki eğitiminin (1961-1962) ardından 1963 yılında Londra Üniversitesi, North-Western Polytechnic’ten Matematik, Fizik ve Kimya GCE Advanced Level sertifikalarını almış; Manchester Üniversitesi, Metalürji Bölümünde 1966 yılında lisans eğitimini bitirmiş, 1970 yılında Doktora derecesini almıştır.

Talip Alp’in ilgi alanını Fiziksel Metalürji, Malzeme Bilimi ve Mühendislik malzemelerinin performansı oluşturmakta; termomekanik işlemler-iç yapı-malzeme özellikleri ve performansı arasındaki bağıntılar bilimsel araştırmalarının ana fikrini teşkil etmektedir. Talip Alp’in bu açıdan bakarak Ti, V, Nb’lu mikroalaşımlı çelikler, ikili fazlı çelikler, Ni-Co martensitik çelikler ve havacılık sanayinde önemli uygulamaları bulunan Al-Li 8090, Ti6A14V, Al6Cu ve Al-Mg-Si alaşımlarını konu edinen bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Talip Alp, mühendislik malzemeleri Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde 1981-1990 yıllarında Manchester Üniversitesi Material Science Centre laboratuarlarında Hidrojenin çelikteki etkileri, Elektrik deşarj yöntemi ile metal tozlarının sıkıştırılması, Elektro-darbe yöntemi ile metal tozlarının sıkıştırılması ve 18Ni Martensit’e yaşlanma çeliğinde korozyon yorulması gibi konuları deneysel olarak araştırmıştır. Talip Alp ayrıca, 1998-1999 tarihlerinde Florida State University (Tallahassee) High Magnetic Laboratories’de Dr. Hasçiçek’le süper iletkenler ve Dr. Garmistani ile manyeteik alanın soğuk işlenmiş saf nikelin yeniden kristalleşmesine etkileri üzerinde yapılan Ar-Ge çalışmalarına katılmıştır. Talip Alp’in mikroalaşımlı çeliklerde hidrojen gevreşliği stres korozyonu ve Al-Li 8090 alaşımlarında yaşlanma konularındaki araştırmaları devam etmektedir.

Birçok uluslararası nitelikli sanayi projesi ve yatırım çalışmalarında görev yapan Talip Alp’in çok sayıda uluslararası yayının yanı sıra basım aşamasında olan “Properties and Selection of Engineering Materials”, “Introduction to Materials Science and Engineering” ve “Fundamentals of Extractive Metallurgy” başlıklı üç kitabı bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Talip Alp, 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.