Prof. Dr. Şeref Ateş

Prof. Dr. Şeref Ateş

Prof. Dr. Şeref Ateş

Prof. Dr. Şeref ATEŞ

Şeref Ateş, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı. Akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde başlayan Ateş, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tamamladı. Birinci doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde, ikinci doktorasını ise Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında aldı.

Akademik kariyerini, Türkiye’de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı.    

2009 yılında, Yunus Emre Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte, Türkçe Eğitim-Öğretim Merkezi Müdürü ve Avrupa Ülkeleri Koordinatörü olarak göreve başlayan Şeref Ateş, 2011’de profesör olmasının ardından Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Başkanlığına getirildi. 2013 yılında ise Yunus Emre Enstitüsünün Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 3 yıl boyunca bu görevi devam ettirdi.   

Prof. Dr. Şeref Ateş’in uzmanlık ve çalışma alanları arasında uluslararası ilişkiler, kültür diplomasisi, medya ve iletişim, çeviribilim, çok kültürlülük, kültür-siyaset ilişkisi, Türkçenin yabancılara öğretimi ve sivil toplum örgütleri gibi konular sıralanabilir. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Ateş aynı zamanda farklı bilimsel ve sosyal kurum ve kuruluşlarda üyeliklerini sürdürmektedir. Şu an Yunus Emre Enstitüsü Başkanı olan Prof. Dr. Şeref Ateş evli ve dört çocuk babasıdır.